GENERELL INFORMASJON

Selskapet ble etablert av Dag Rune Huse midt på 1980-tallet med formaÌŠl om aÌŠ drive prosjektadministrasjon innen bygg- og anleggssektoren, og het da Vestfold Prosjektutvikling AS (bedre kjent som VP, og var i en periode en del av VP Eiendom AS).

Hovedfilosofien er aÌŠ utvikle prosjektideÌ€er til eiendommer og byggeobjekter ved gjennomføring av alle faser fra grunnideÌ€ til ferdigstillelse.

Selskapet er naÌŠ heleid av Borgin Holding AS, og drives av Tommy Lauvstad.

Med sammenslaÌŠingen til Vestfold og Telemark Fylke saÌŠ ble det ogsaÌŠ naturlig for oss aÌŠ endre navnet paÌŠ selskapet til Vestfold og Telemark Prosjektutvikling AS.

Selskapet har kontorer i Oslo, Vestfold & Telemark, Agder og Rogaland.

Firmaet er utviklet til aÌŠ forestaÌŠ profesjonell byggeraÌŠdgiving i full bredde, hvor ansatte har bakgrunn i lang og tverrfaglig komplette tjenester innenfor omraÌŠdene prosjektadministrasjon (PA) og eiendomsutvikling.

VaÌŠre basisprodukter har tradisjonelt vært arkitekttjenester, byggeledelse og prosjektledelse. Vi er imidlertid i svært mange tilfeller engasjert i aÌŠ bistaÌŠ oppdragsgiveren gjennom hele prosjektet, fra utredning og ideÌ€stadiet, frem til ferdige bygg- og driftsfaser. Samt at vi naÌŠ ogsaÌŠ tilbyr de fleste tjenester innen takst-faget, og er MiljøfyrtaÌŠrn- og Energi-raÌŠdgiver som bistaÌŠr med miljø- og energikartlegging.

VaÌŠrt engasjement har i flere prosjekter bestaÌŠtt i aÌŠ bistå oppdragsgiver i å videreutvikle kundens ulike typer bygg og eiendommer.

Kundene våre er privatpersoner, profesjonelle aktører og offentlige instanser.

 

Vestfold og Telemark Prosjektutvikling AS

 


Selskapet arbeider med prosjekter i hele Norge og har godkjenning for utførelse av raÌŠdgivende ytelser over hele landet.

* Følgende oppgaver utgjør hovedarbeidsomraÌŠder:

 • Konseptvurdering av eiendommene

 • Reguleringsbehandling av eiendommene.

 • Organiseringsrettledning hos oppdragsgiver

 • Utredninger, programmering og prosjekteringsunderlag

 • Kontraktsstrategier

 • Kalkulasjon av komplette byggebudsjetter

 • Prosjektledelse, byggeledelse, adm. prosjekteringsledelse, innkjøpsfunksjoner,

  entreprisestyring og anleggsledelse

 • Kvalitetssikring av prosjektering

 • Taksering

 • Eiendomsvurderinger og verdianalyse

 • Arkitektytelser, DAK-tegning

 • Økonomistyring/prosjektøkonomi.

  Den kompetanse og erfaring som disse arbeidsomraÌŠder reflekterer, gir innsikt og bredde for en profesjonell tjeneste av de enkelte oppgaver, og det trekkes paÌŠ bredden i firmaet for bistand i aktuelle problemstillinger.

* Oppdragsgivere/kunder

 • Linjegods AS/DB Schenker AS

 • Santech Micro Group Norway AS/GNT Norway AS (del av Also Holding AG)

 • Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS/Klinestadmoen Eiendomsselskap AS (TH Stft.)

 • Skovly Eiendom AS

 • BAMA Gruppen AS (leverandør til Norgesgruppen ASA, REMA1000, m.fl.)

 • ASKO Norge AS (leverandør til Norgesgruppen ASA)

 • NorgesGruppen ASA (KIWI, Meny, SPAR, Joker, m.fl.)

 • Hakon Gruppen AS/ICA Norge AS/Coop Norge SA

 • NCC Eeg Henriksen Eiendom AS

 • Ringnes Farris Eiendom AS

 • Den norske Bank ASA/Gjensidige NOR ASA/DNB ASA

 • Statens Vegvesen

 • Byggmakker

 • DHL Logistics/DHL Express Norway

 • Nor-Cargo/Posten Eiendom

 • NSB Eiendom AS/Bane NOR Eiendom AS

 • Sandefjord Lufthavn AS

 • Felleskjøpet Agri SA/Agri Eiendom AS

 • Expert Norge AS/Power Norge AS

 • AS Norske Shell

 • Søndre Viken AS/VP Eiendom AS

 • Norges Bondelag

 • Lauvstad Invest AS

 • Prosjektil AS

 • Novaform AS

 • Nokas Skadedyrkontroll AS

 • Advokatfirma Helliesen & Co AS/Advokatfirma Tingmann AS