GENERELL INFORMASJON

Selskapet ble etablert av Dag Rune Huse midt på 1980-tallet med formaÌŠl om aÌŠ drive prosjektadministrasjon innen bygg- og anleggssektoren, og het da Vestfold Prosjektutvikling AS (bedre kjent som VP, og var i en periode en del av VP Eiendom AS).

Hovedfilosofien er aÌŠ utvikle prosjektideÌ€er til eiendommer og byggeobjekter ved gjennomføring av alle faser fra grunnideÌ€ til ferdigstillelse.

Selskapet er naÌŠ heleid av Borgin Holding AS, og drives av Tommy Lauvstad.

Med sammenslaÌŠingen til Vestfold og Telemark Fylke saÌŠ ble det ogsaÌŠ naturlig for oss aÌŠ endre navnet paÌŠ selskapet til Vestfold og Telemark Prosjektutvikling AS.

Selskapet har kontorer i Oslo, Vestfold & Telemark, Agder og Rogaland.

Firmaet er utviklet til aÌŠ forestaÌŠ profesjonell byggeraÌŠdgiving i full bredde, hvor ansatte har bakgrunn i lang og tverrfaglig komplette tjenester innenfor omraÌŠdene prosjektadministrasjon (PA) og eiendomsutvikling.

VaÌŠre basisprodukter har tradisjonelt vært arkitekttjenester, byggeledelse og prosjektledelse. Vi er imidlertid i svært mange tilfeller engasjert i aÌŠ bistaÌŠ oppdragsgiveren gjennom hele prosjektet, fra utredning og ideÌ€stadiet, frem til ferdige bygg- og driftsfaser. Samt at vi naÌŠ ogsaÌŠ tilbyr de fleste tjenester innen takst-faget, og er MiljøfyrtaÌŠrn- og Energi-raÌŠdgiver som bistaÌŠr med miljø- og energikartlegging.

VaÌŠrt engasjement har i flere prosjekter bestaÌŠtt i aÌŠ bistå oppdragsgiver i å videreutvikle kundens ulike typer bygg og eiendommer.

Kundene våre er privatpersoner, profesjonelle aktører og offentlige instanser.

 

Vestfold og Telemark Prosjektutvikling AS