Profesjonell taksering og fullverdige rapporter

VTP AS har bred erfaring innen alle typer taksering – både for private, bedrifter og det offentlige. Vi er en pålitelig og profesjonell partner innenfor taksering.

Firmaet er utviklet til å forestå profesjonell taksering og bygge-rådgiving i full bredde, hvor ansatte har bakgrunn i lang og tverrfaglig komplette tjenester innenfor området yrkesfartøy, offshoreutstyr, industrimaskiner, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Tjenestene er først og fremst rettet mot eksterne oppdragsgivere som i fleksible avtaleformer skal kunne utnytte vår kompetanse innen tilstand-/skadetaksering og eiendomsutvikling til å ivareta alle ledd i en takseringsprosess, samt realisere verdi i vekstpotensialet i eksisterende eiendommer og nye prosjekter.

 

Verditakst

En verditaksering gir deg en vurdering av boligens markedsverdi i dag. Ofte brukt i arveoppgjør eller ved refinansiering i banken.

Reklamasjoner og overtakelser

Takst for å fastsette tapt verdi eller utgifter ved reklamasjoner i forbindelse med boligkjøp.

Tilstandsrapport

En vurdering av boligens tekniske tilstand for å avdekke eventuelle mangler og feil.

Trykktest av bolig

Måler lekkasjen av luft fra vinduer, dører, ventiler og andre åpninger i bygget eller boligen.

Byggelånskontroll

En fortløpende økonomisk vurdering av framgangen i et byggeprosjekt for utbetaling av lån.

Uavhengig kontroll

Kvalitetssikring av utført arbeid og resultat i forbindelse med nybygg eller ombygging.

Ansvarlig søker

Vi tar oss av søknadsprosessen for ditt prosjekt, så kan du bruke tiden på det du kan best.

Byggeledelse / prosjektledelse

Vi kan organisere og styre prosessen og entreprenørene i for eksempel en delt entreprise.

Anbudskontrahering

Bistand i anbudskontrahering kan spare både deg og bedriften din for mye tid og penger.

Teknologi- og spesialområder

Alt innen verdi- og tilstandsvurdering av båter, maskiner og offshoreutstyr